Sayfa Yükleniyor
Derneğin 2.olağan Genel Kurul Hakkında

Duyuru Tarihi : 26.04.2019 20:14:56

Duyuru İçeriği :

Derneğin 2.olağan genel kurul toplantısının 19 Mayıs 2019 tarihinde, saat: 14:00 de Dernek binamızda ( Hüseyin Çağlayan sok. no:2 d:603 Karşıyaka / İzmir adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 26/05/2019 tarihinde yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, 
Yapılacak genel kurul toplantısı için Dernek Başkanınca genel kurul üyelerinin en az 15 gün önceden (yazılı bildirim, elektronik posta, sms ile, internet sitesi,whatsapp dernek gurubundan ve her hangi birinden de olabilir) toplantıya çağrılmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
1) Açılış ve yoklama, 
2) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi, 
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması 
4) Yönetim kurulu başkanının konuşma, 
5) Faaliyet ve denetim raporunun okunması, 
6) Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü 
7) Önümüzdeki yıllara ait üye aidatlarının belirlenmesi ve geçmiş dönemlere ait ödenmeyen aidatları hakkında görüşmeler,
8) Yönetim Kurulunca üyelikleri düşürülen kişilerin okunması ve haklarında karar verilmesi,
9) Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 
10) Dilek ve temenniler, 
11) Kapanış